IAȘIUL PREUNIVERSITAR – CENTRU NAȚIONAL DE VIBRAȚIE COMPETIȚIONALĂ

         Repere valorice de anvergură, organizate și desfășurate pentru acest an școlar, în universul cu o bogată încărcătură culturală, spirituală și educațională al Iașiului, olimpiadele naționale din calendarul Ministerului Educației generează, în rândul elevilor și al profesorilor veniți din toate județele țării, o vibrație competițională aparte, întrucât propune înscrierea acestora într-un demers de învățare și evaluare mult mai aplicat și mai riguros, dedicat elevilor capabili de performanțe înalte.

Ferment activ de rigoare științifică, dar și de creativitate pedagogică, aceste evenimente de înaltă ținută, organizate cu implicarea directă a Inspectoratului Școlar Județean Iași, în parteneriat cu cele mai performante unități de învățământ de pe segmentul preuniversitar, dar și cu susținerea prestigioaselor universități ieșene, facilitează întâlnirea, în arena competițională, dintre elevii care și-au antrenat și confirmat, de-a lungul anilor de școală, atât înclinațiile naturale, cât și cunoștințele, competențele și abilitățile, în climatul de emulație al olimpiadelor școlare, fiind cu toții laureați ai competițiilor județene de profil.

Activitățile din agenda acestor evenimente sunt găzduite în spațiile de învățare elevate ale liceelor și colegiilor din Iași, unități școlare cu o istorie bogată în personalități din spectrul pedagogic și cultural, dar și cu o identitate instituțională consacrată atât în spațiul educațional local, cât și în cel național, nu doar pentru corpul profesoral de înaltă ținută didactică și academică, ci și pentru rezultatele remarcabile și pentru valorile înalte cultivate la toate generațiile de elevi, decenii la rând.

Calde urări de succes tuturor participanților din cadrul acestui eveniment și rezultate de excepție care să completeze palmaresul competițional al fiecăruia în parte, confirmând astfel excelența pedagogică și exigența modelatoare cu profunde valențe formative ale școlii preuniversitare din România!